Homework (School Years 5-8)/ Mahi Kāika (Kā Tau Kura 5-8)

Some impressive Homework Challenges coming in already. Classes usually share on Fridays. If you have lost the challenges or missed the memo, for all information go to https://www.stannes.co.nz/homework-challenges/
Ētahi Wero Mahi Kāika mīharo e haere mai ana. Tohatoha ai kā akomaka i ia Rāmere, i ia Rāmere. Mēnā, i karo tō, i mahue te pānui, mō kā tohutohu katoa, haere ki https://www.stannes.co.nz/homework-challenges/