Newsletter #15 2023 / Pānui-ā-Kura #15 2023 (22/09/2023)

Kā mihi o te rā whakamutuka o te wāhaka nei ki a koutou katoa,
End of term greetings to you all,

Kua tae mai tātau ki te pito o te wātaka nei. I mākū te wāhaka i te timataka, kua kī i kā mate. I te mutuka, kai te whiti mai te rā, kai te pukumahi te wā!
I mutu noa iho te wiki o te reo Māori, ā, kai te haere tou te Mahuru Māori, nā reira, kai mua te reo Māori i te reo Pākēhā i tēnei Pānui-ā-Kura, pērā i te whāraki Pukamata.

We have arrived at the end of the term. It started as a wet term, full of illness, and has finished sunny and action packed! As Māori Language Week (a celebration week) has just finished and we are still in Mahuru Māori (a month where we are challenged to try to use more Māori language), the newsletter will have Māori first, just like our Facebook page. 

Te Wiki o te Reo Māori / Māori Language Week
Kua oti te wiki o te reo Māori mō 2023! I aha mātou? I toro mai tokomahi kā tumuaki, tokomahi kā kaiako hoki nō Ōtautahi, nō te Pāpaka a Maui hoki i ia rā, i ia rā mō kā rā e whā. Ka pōwhiritia rātou, ka tawhiotia rātou, ka mātakitaki rātou i ō mātou akoraka reorua, ka mahi tahi tātau. Kai te tino whakahī mātou nā te mahi a Rūma 6, Rūma 8, te rōpū Kapa Haka hoki. I te wā tuku reo, i te poupoutaka o te rā, ka haka kaha a Frankie rāua ko Elisa ki ētahi manuhiri! Kauraka e wareware, ko te wā Mahuru Māori, nā reira, mēnā, kua wareware i a koe te wiki o te reo Māori, mō kā wiki e rua e haere mai ana, me tarai koutou ki te whakamahi ake i te reo kua mōhiotia.

Māori Language Week is done for 2023! What did we do? We had over 40 principals and teachers from all around Christchurch and Catholic principals and teachers from Australia visit our school over four days. They were welcomed on, did our history tour, observed our bilingual classrooms and even joined in with them. We are so proud of Room 6, Room 8 and our Kapa Haka group for their help ensuring our guests were treated to some great singing, dancing and food. During the Māori Language Movement at 12pm, Frankie and Eliza were leading a powerful haka for one set of visitors! Don’t forget, it is Mahuru Māori, so if you missed Māori Language Week, the next three weeks are about trying to use the language you have a little more!

Kā Kēmu Koru / Koru Games
Kua mutu kā Kēmu Koru 2023! He whakanui ka tika ki te tīma poirewa kōtiro hai te tūka o tuatoru, mai i te rōpū o 32, waihoki, ki a Willow Cherry hai te kōwhirika ki te tīma Kī o Rahi o te whakataetae. Ka pai ki kā tamariki katoa i te whakakuku i mua, i te whakapau kaha i kā kēmu. Waihoki, he mihi ki a Penny i te whakarite, i kā whakaahua hoki (Hai pānui: Tēnā, haere ki tō mātou whāraki Pukamata hai kitea te puka emi ‘Koru Games 2023’ mō kā whakaahua maha, ko ēnei whakaahua nō te Pukamata Koru games anake). Nui te mihi ki kā māhita i te wā whakaako, i kā wā tina, kua karo hai whai pukeka ki te taumata o kairaki.
Tūraka:
Poirewa Kōtiro-Tuatoru
Poirewa Tama-Tuawhā
Ripi Rewa-Tuawhitu
Kī-o-Rahi-Tekau

Koru Games 2023 are done and dusted! Congratulations to the Girls Volleyball Team who came away with third place out of 32 teams, and Willow Cherry for making the tournament team for Kī-o-Rahi!!! Well done to all of our children for training before hand and giving it their all out there. Also thanks to Penny for the organisation and photos (note: please go to our Facebook page to find the ‘Koru Games 2023’ album for heaps of photos, these ones here are just from Koru Games Facebook Page). Thanks teachers for your time teaching the sports and the lunchtimes given up to get them to the highest level.
Placings:
Volleyball Girls-3rd
Volleyball Boys-4th
Ultimate Frisbee-7th
Kī-o-Rahi-10th

Te Mutuka o te Wāhaka Pahiketepōro / End of the Basketball Season
Tūraka tuatoru!!! Nāia tētahi whakaahua mai i te kēmu whakamutuka o te wāhaka (Tau kura 7/8)! Tēnā rā koe Penny i te whakarite i tēnei tīma, i te whakaako hoki. He maha kā pārekareka, kā whakawhanake, kā ako hoki! Hai tērā tau!

Third place!!! Here is a photo from the last game of the season (Year 7/8)! Thanks Penny for all the organisation of the team, and for the coaching. So much fun, development and learnings. Until next year!

Nāia tētahi whakaahua mai i te kēmu whakamutuka o te wāhaka (Tau kura 5/6)! Tēnā rā koe Penny i te whakarite i tēnei tīma, ki a Jonny (Hollie hoki) i te whakaako hoki. Hai tērā tau!
Here is a photo from the last game of the season (Year 5/6)! Thanks Penny for all the organisation of the team, to Jonny (and Hollie) for the coaching. Until next year!
He Puawaitanga-He Whakanui Kapa Haka / He Puawaitanga-A Kapa Haka Celebration

Tētahi tīma! Nāia ētahi whakaahua nō te ‘He Puawaitanga-He Whakanui Kapa Haka’. Tino whakahī mātou i tā koutou mahi, i ā koutou parakitihi, i tō koutou māia hoki. He mihi ka tiki ki Matua Sonny me whaea Tui i te āwhina, i te akiaki hoki. Kai kā tuakana o te rōpū nei, ko Frankie koutou ko Zak, ko Haile, ko Luis, ko Joseph, he mīharo koutou! He mihi hoki ki a Penny Cherry i te āhwina i te ata nei, i ēnei whakaahua hoki. Pāia!

What a team! Here are some photos from ‘He Puawaitanga-A Kapa Haka Celebration’. We are so proud of your work, your pracitsing, and your bravery. We can’t forget Sonny and Tui for their amazing help and encouragement. To the leaders of our group, Frankie, Zak, Haile, Luis and Joseph, you are amazing! A big thanks also to Penny Cherry for her help getting ready  in the morning and for these amazing photos!
Kai roto Hato Ani i te Matapono / St Anne’s in the News
Tēnei takata rokonui! Kai roto a Matua Te Māio me tō tātau kura i te niupepa. He kura iti, he ikoa nui! Karawhiua Hato Ani!
This famous guy! Matua Te Māio and St Anne’s are in the paper. A small school, a big name! Go hard St Anne’s!
Taiopeka Ahurea / Cultural Festival

E mihi atu ana ki te rōpū Kapa Haka, rōpū Moana Nui a Kiwa, rōpū Piripino hoki i ō rātou whakaaturaka. Waihoki, ki ā mātou māhita miharo, ki a Matua Sonny, ki a Whaea Tui, ki a Ateliana Tiatia, ki a Jobelle Nunez i te wawata, i te whāika mo te kairaki. Tino whakahī! Nui te mihi ki kā whaea i te āwhina makawe. Nui āhaku mihi!
Nāia te takatā o te Taiopeka.
https://youtu.be/YLGe6GiI45s
Raupapa:
Tuatahi-Te Rōpū Kapahaka
Tuarua-Te Rōpū Te Moananui a Kiwa
Tuatoru-Te Rōpū Piripino
Nui te mihi ki a Matua Josh i te takatā mīharo!

Well done to our Kapa Haka group, Pasifika group and Filipino group for their performances. Also to our amazing instructors, Matua Sonny, Whaea Tui, Ateliana Tiatia, and Jobelle Nunez for expecting, and bringing out excellence. Super proud.  Thanks heaps to the mum’s for helping with hair,  very thankful.
Here it is!
https://youtu.be/YLGe6GiI45s
Lineup:
First-The Kapahaka Group
Second-The Pasifika Group
Third-The Filipino Group
Big thanks to Mr Halkett for the amazing editing.


Whakaaturaka Court Theatre / Court Theatre Performance

Ko ‘O Le Toa’ te ikoa o te whakaaturaka nā te Court Theatre (Court Education) hai whakamutuka i te wiki o te reo Tonga. Ko tō mātou tūmanako, i pārekareka tēnei kōrero Pasifika whakapiri ki ā koutou tamariki.
‘O Le Toa’ was the title of the performance delivered by the Court Theatre (Court Education) to end Tongan Language Week. We hope your children enjoyed this uniting pasifika story.

Nā te Kaiwhakahaere o te Whakapono / From the DRS – Josh Halkett
Kia ora e te whānau,
Pānui Poto:
♦ Kia ū tonu ki kai parakore
♦ I tino ātahua te rā o karakia mō te Orokohanga o te Atua
♦ Me haere koutou ngā whānau o Hato Āni ki te Wharekarakia ko Te Rangimarie
I ngā wiki e rua kua hepa ka hōatu te DRS me te tīma whakapono ētahi taonga (arā Stickers) ki akonga kia whakarākei ai i ā rātou pouaka tīna mēnā kei a rātou kai parakore. Maumaharatia, ahakoa he mea parekareka tēnei tohu o ngā ture kura, he hōhonu ake te take. Ko tētahi mea matua o ‘Catholic Social Teaching’ ko kaitiakitanga. Kia ū ki te kaupapa! Kia kotahi rau paihēneti kai parakore.
I tērā wiki ka mahi ngā akonga o Hato Āni te mahi Kaitiaki. Whai muri i ngā karakia o ia rūma (ko te Tīma Whakapono ngā kaiārahi) toko rua ngā akonga o ia rūma ka plant tētahi rākau ki te kura.
Ahakoa he pōtiri te haere, kei te piki ake te maha o whānau Hato Āni e haere ana ki te Wharekarakia ko Te Rangimarie kia īnoi te Mīha i te reo Māori. He iti te rūpu, engari, he nui te aroha me te manaaki ki reira. Me haere koutou!
Nā Josh Halkett

Kia ora e te whānau,
In Brief…
♦  Keep our lunches litter free

♦  The special prayer day for Creation was a lovely morning for all classes
♦  We encourage families to try Mīha Māori at Te Rangimarie Centre
For the past fortnight the DRS and faith team have been giving spot prize stickers to students to decorate their lunch boxes if their name is drawn and they have a litter free lunch box. Remember, that as well as being a fun reward for students following the school rules it serves a deeper meaning. Catholic Social Teaching promotes ‘Stewardship’ of creation. Let’s keep it up and get to 100% litter free.
Students at St Anne’s put the principle of Stewardship into action last week. After each classes prayer service (lead by the Faith Team) two students from each class helped plant a tree in our school grounds.
Slowly but surely more families and staff from St Anne’s are going to Mass at Te Rangimarie Centre to celebrate in te reo Māori (Mīha Māori). The Sunday service is small, inviting, and a lovely way to grow faith, cultural connectedness and reo. We encourage you to give it a try.
Josh Halkett (DRS)

Kā Here / Policies
He mea whakamahara, mēnā, he mea aro kā here me te arotake o kā here ki a koe, haere ki konei. Whāia te tūhonotaka, kātahi, ka titiro rauna.

A reminder, if you are interested and would like to take part in our termly reviews of policies, or are interested in any, they can be found  here.   Please follow the link and then have a look around!

Kā Pānui Matua mō Wāhaka 4 / Important notices for term 4
♦ Kāore tētahi whareama i a koe, kāore e taea e koe te purei.
♦ Matua mā, tāria ki ruka i kā tūru kara kai mua i te tari, Kauraka e tatari ki mua i kā      akomaka.
♦ A te 8.30am te wā huaki o te kura nei, kauraka e tae mai i mua tēnei taima, māna, kai te haere koe ki Kidsbase.
♦ Tēnā, ki mai pā ana ki kā weheka a kā tamariki i mua i te taima.
♦ Kauraka e taraiwa ki roto i te rohe o te kura i kā wā katoa.

♦  No school hat, no play
♦  Parents please wait on coloured benches in front of the office, not outside classrooms.
♦  School opens at 8.30am, students are not to arrive before this unless enrolled in Kidsbase.
♦  Please give advanced warning for appointments if you can.
♦  Please don’t drive into the school grounds at anytime.

Ko kā mea e haere mai ana / Upcoming Events
Tuhia ki ruka i tō wātaka. Kai reira kā īmēra mō te takata whakapā, mēnā, tō hiahia. Mēnā, kāore i kona i tētahi īmēra, kāore anō kia mutu te whakarite i te kohe, kātahi, ka tāpiritia te whakapā akuanei. Kai te haere mai ētahi atu mea/kohe, ekari, ko te arotahi ki ruka i kā wiki e whā e haere mai ana.
Wiki 1 – Te Wiki o te reo Hīti / Te Wiki Whakamutuka o te Mahuru Māori
Mane 9 Oketopa – Te rā tuatahi o te wāhaka hou
Wiki 2
Turei 17th Oketopa – Kai Vinnies te rōpū Faith Team josh@stannes.co.nz
Wiki 3 – Te Wiki o te Reo Tokelau 
Mane 23 Oketopa – Te Hararei mō te rā Reipa
Wiki 4
Mane 30 Oketopa  – Kā Whakaahua Kura

Put on your calendar.  Email address for contact person should you need more information.  If no contact email, it is yet to be fully finalised  and contact will be added when contact is available.  There will be more events to come but the focus in the upcoming four weeks.

Week 1 – Fijian Language Week / Last week of Mahuru Māori
Monday 9 October – First day back
Week 2
Tuesday 17th October – Faith Team at Vinnies josh@stannes.co.nz

Week 3 – Tokelau Language Week
Monday 23 October – Labour Day Holiday

Week 4
Monday 30 October – School Photos

Kua mutu!!!!
Kia pai te hararei ki kā tamariki,
Dallas Wichman

The end!!!
Have a good break children!
Te Atua te aro’a,
Kia manuia,
Dallas Wichman